Bizimlə Əlaqə

(+994 12) 374 92 02

(+994 55) 555 92 02

(+99470) 355 92 02

[email protected]

Kombilər.az

KATEQORİYALAR

(+994 12) 374 92 02

(+994 55) 555 92 02

Demir döküm xeta kodlari

           Dəmir Döküm arıza kodları 

 Atron                                                      

 • F1 Kodu - Kombide yuksək  isinmənin  meydana gəldiyini göstərir .
 • F2 Kodu - İsti Su NTC sensorda problem olduğunu göstərir.
 • F3 Kodu - Su  sensorunda problem yaşandığını göstərir.
 • F4 Kodu - Cihazın odlama etmədiyini göstərir.
 • F5 Kodu - Hava axını təmin edilmir, hava prosestatı qüsuru, fanda, ana plata problemi ola bilər..
 • F6 Kodu - Cihazın tesisata göndərdiyi suyun dönüş dövriyəsinin qüsurlu olduğunu ifadə edir.
 • F7 Kodu - Qaz klapanında problem var deməkdir.
 • F8 Kodu - Cihazın Tesisat dövrəsinə göndərməkdə olduğu senöründə həddindən artıq isinmə. 
 • F9 Kodu - Hava Prosestatı xətası və ya ana kartda problem olması
 • F10 Kodu -Kombinin təzyiqinin aşağı və ya yuxarı olduğunu göstərən xəta kodu
 • F11 Kodu Su dövriyəsində problem olduğu bildrilir
 • F12 Kodu - Plataya gələn gərginlik 165 V aşağı olduğunu ifadə edir.
 • F13 Kodu - Kombinin qızdırıcı gediş və dönüş sensörlari arasındakı istilik fərqində olan xəta 

Atromix

 • F00 kodu - Radiator giriş NTC xətası (reset edilməlidir) 
 • F01 kodu - Radiator çıxış NTC xətası (Anakartda NTC tam taxılmamış və ya qopmuş ola bilər
 • F10 kodu - Radiator giriş NTC qısa dövrə
 • F11 kodu - Radiator çıxış NTC qısa dövrə
 • F12-F91 kodu - kombi boyleristilik sensoru xətası ola bilərsensor gövdəsində və ya tabloda nasazlıq ola bilər
 • F13 kodu - İsti su sensorunda qısa dövrə
 • F20 kodu - Həddindən artıq isinmə.(su təzyiqinə 1,5 bar olmasına, NTC təmassızlığı, və digər səbəblərdən ola bilər.
 • F22 kodu -  Su təzyiqi aşağı olduğunun göstərir (1,5 bar olmalı)
 • F23 kodu - Həddinədn artıq isinmə əmniyyət termostatı, pompa, ana kartda nasazlıq
 • F24 kodu - İstilik çox artıqdır, sirkulyasiya pompası blok olmuş ola bilər, pompa gücbaxımından yeterli olmaya bilər. kombi hava azalmış ola bilər.
 • F25 kodu - Baca istiliyi: kombi kablosunda qopma ola bilər və ya qaz limit termostati soket bağlantısı kəsilmiş ola bilər.
 • F27 kodu - Alov yoxdur
 • F28 kodu - Uğursuz alovlanma, resert edilməli, qaz valfı, elektrodlar və ya kartda problem var deməkdir
 • F29 kodu - Alov sönməsi: Resert edilməli, Qaz yolları zamanla tutulur və ya elektronik kartda nasazlıq var 
 • F32 kodu - fan dövriyəsində problem. Kombi fanı donmaya qarşı qoruma, fandakı birləşdirici düzgün quraşdırılmamış ola bilər, elektronik kart xətası ola bilər
 • F49 kodu - gərginlik çox aşağıdır
 • F61 kodu - qaz klapanına nəzarət problemi: Qaz klapanına gedən kabellərdə və ya elktronik kart xətası ola bilər
 • F62  kodu - Qaz fanı bağlama əmri: kombi qaz klapanının ventilyatoru bağlanmada gecikdiyini bildirir
 • F63 kodu - EEPROM xətası. resertlənməlidir.Düzəlməzsə elektronik kartda nasazlıq var deməkdir.
 • F64 kodu - elektronik, sensor, analoq-rəqəmsal çevirici xətası.Yəni kombinin giriş və çıxış suyu sensorunda qısa dövrə ola biləcəyini və ya elektronik kartın nasazlığı deməkdir
 • F65  kodu - Elektronik qızma çox yüksəkdir. Xarici müdaxilələr səbəbilə elektronik kart  çox isti olduğu bildirilir.
 • F67 kodu - alov siqnalı xətası. Kombi normal olmayan alov siqnalı olduğunu bildirir. Cihazda elektronik kartın xətası ola biləcəyini bildirir.    
 • F68 kodu - Alov sabit deyil.
 • F70 kodu - düzəliş edilməlidir.
 • F71 kodu - Giriş-çıxış sensoru nasazlığı
 • F72 kodu - Su təzyiq sensoru giriş və çıxış sensorunda problem var deməkdir
 • F73 kodu - Su təzyiqi sensorunda qısa dövrə
 • F74 kodu - Su təzyiqində elektrik xətası
 • F75 kodu - Təzyiq sensoru xətası
 • F76 kodu - istilik datçiki təhlükəsizlik xətası. Təhlükəsizlik termostatı, qaz klapan geri bildirişə cavab vermədiyi xətası
 • F77 kodu - yoğuşma ya da duman xətası, qaz tullantısı klapanında problem olduğu bildirilir.
 • F78 kodu - Xarici tənzimləyici istifadə edilən suyun sensor kəsintisi xətası
 • F83 kodu - quru yanma problemi. Su təzyiqi düşmüş ola bilər (1,5 bar olmalıdır).
 • F84 kodu - giriş-çıxış dövriyyəsində isti su sensoru 

 NEPTO

 • F01 kodu - həddindən artıq isinmə. Resertləyin. Qış rejimində bu xəta çıxmışdırsa o zaman ana esenjor tıxanması, 3 yoluq klapanin radiator təsisat filtrlərinin tutulması, sirkulyasiya pompasının sıxılması və  ya sıradan çıxması problemi ola bilər.
 • F02 kodu - İstifadə olunan su NTC sensorunda və ya kabellərində xəta
 • F03 kodu - Radiator əsisat çıxış sensoru və ya kabellərində xəta
 • F04 kodu - İyon və alovlanma problemi. Anakart, qaz valfı, iyon alışdırmasında xəta olduğu bildirilir.
 • F05 kodu - Hava axışı prosestat xətası. Ana kart, fan,baca tıxanması ola bilər.
 • F06 kodu - Təsisat dövriyyə dönüç sensor xətası
 • F07 kodu - Qaz valfı geri bəslənmə xətası. Anakartda qaz valfında geri dönüş siqnalı çatmaması
 • F08 kodu - Təsisat dövriyyəsində çıxış sensorunda həddindən artıq isinmə. 91C dərcəni keçmişdir. kombini resertləyin. 
 • F09 kodu - Hava axışı açarları ilə bağlı xəta kodu. Fan motor, plata ola bilər.
 • F10 kodu - Su təzyiqi-1,5 bar olmalıdır
 • F11 kodu - dövür-daim xətası. Təsisat çıxış və təsisat giriş suyu arasında 40C istilik fərqi olduğu zaman bu kod göstərir.
 • F12 kodu - Aşağı voltaj. Volt 165 V-dan azdır

 ADEN

 Aden Basic modeli

 • 30 Ledi yanıb sönür - Radiator NTC xətası (radiator datçikində  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 40 Ledi yanıb sönür - İsti su NTC xətası (isti su ötürücüsündə  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 50 Ledi yanıb sönür - Xarici hava sensorununu xətası (resert edin)
 • 60 Ledi yanıb sönür - Su təzyiqinin düşməsi (1,5 bar olmalıdır)
 • 70 Ledi yanıb sönür - Hava akınında xəta.Hermetik modellərdə isə fan, prosestat, ana kartda, baca tutulması problem ola bilər. 
 • 80 Ledi yanıb sönür - Aşırı isinmə. Qış rejimində kombi çalışırsa, esenjor tutulması, üç yollu klapanda, radiator filtrlərində tutlma, radiatorlarda tutlmalardan ol bilər.
 • 90 Ledi yanıb sönür - Uğursuz alovlanma. Qaz farsunkalarından, qaz valfından, elektronik kart xətası ola bilər

Aden Digital modeli

 • F0 kodu - Su təzyiqi aşağı olduğunu göstərir (1,5 bar olmalıdır.)
 • F2 kodu - İsti su sensoru və ya kabellərdə olan xətası
 • F3 kodu - radiator sensoru, boruların nəmlənməsi, kabellərin qırılması ola bilər.
 • F4 kodu - Alovlanmayır. Öncə qazın gıldiyindən əmin olmaq lazımdır. Düzəlməzsə resert edin. Xəta hələ də qalırsa o zaman elektronik kart, ionlaşmış alovlanma elektrodundan və ya qaz valfından ola bilər.
 • F6 kodu - Xarici hava sensoru və ya elektrik xətası var
 • OC kodu - Xarici hava sensorunun dövriyəyə girdiyini göstərir. (xəta deyildir)
 • CC kodu - Xarici hava sensorunun dörviyəyə girmədiyini göstərir. (xəta deyildir)

Nitronplus

 • F1 Kodu - Həddindən artıq istiləşmə təhlükəsizlik termostat xətası
 • F2 Kodu - İstifadə suyu dövrəsi (DHW) istilik sensoru xətası
 • F3 Kodu - Isitmə dövrəsi (CH) istilik sensoru xətası
 • F4 Kodu - İyonizasyon xətası
 • F5 Kodu - Hava axını sensoru təzyiq xətası
 • F6 Kodu - Xarici hava sensor əlaqə xətası
 • F7 Kodu - Hava axını sensoru əlaqə xətası
 • F8 Kodu - Fan hərəkəti olmadan hava axını xətası
 • F9 Kodu - Kabelləmə xətası
 • F10 Kodu - Isitmə dövrəsi (CH) sistemi aşağı təzyiqdə.
 • F11 Kodu - Dövriyyə xətası
 • F12 Kodu - Aşağı gərginlikli xətası

Nitromix

 • F00/F10 Kodu - Axın suyu sensor xətası və ya kabellər ayrıldıqda yarana bilər
 • F01/F11 Kodu - Dönüş suyu sensor xətası və ya naqil xətası
 • F20 Kodu - Həddindən artıq qızma xətası
 • F22 Kodu - Tesisat su təzyiq xətası
 • F23 Kodu - Maksimum temperatur fərqi xetası
 • F26 Kodu - Qaz klapan xetası  
 • F27 kodu - Alov aşkarlama - ionlaşdırma elektrodunun nasaz olması, elektrod kartla bağı ola bilər.
 • F28 kodu - Qaz çatışmamazlığı problemi. Qazın gəlməməsi, qaz klapanı, ionlaşdırıcı alovlanma elektrodu, elektrik lövhədə problem ola bilər.
 • F29 kodu- İonlaşma xətası. Qaz klapanında, ana kartda, ionlaşdırma elektrodunda problem deməkdir.
 • F32 kodu- yanlış hava təzyiqi problemi
 • F49 kodu- gərginlin aşağı və ya yuxarı olması xətası
 • F61/F62/F63/F64/F65/F67 kodu- Əsas lövhə xətaları: 62 qaz klapanı, 65 anakartın dövriyəsi həddində artıq qızma, 67 alov aşkarlanma elektron kart problemi ola bilər.
 • F68 kodu- Alov siqnalın dəyişməsi
 • F70 kodu- kartlar arasında uyğunsuzluq xətası
 • F71 kodu- Su axını sensoru xətası
 • F72/F84/F85 kodu- Daimi maksimum temperatur fərqi xətası
 • F73/F74 kodu-  Təzyiq sensoru xətası. Sensorda qısaqapanma, nasazlıq və ya kabelin boşaldığı ola bilər.
 • F76 kodu - Termal qoruyucu xətası.təhlükəsizlik sistemi
 • F77 kodu- Qaz klapanının mühərrik xətası
 • F83 kodu- temperaturun qalxmaması

Themafast

 • 01/04 Kodu - Qaz yox və ya alov meydana gəlmədi
 • 02  Kodu - Hava çatışmamazlığı ventilyator, prosesorda və ya ana platada problem olduğu bilinir.
 • 03  Kodu - Prosestat xətası 
 • 05  Kodu - Həddindən artıq istiləşmə xətası
 • 06  Kodu - İsitmə sensoru NTC xətası
 • 08  kodu - Xarici sensor problemi 
 • 09  Kodu - Qızdırıcı dövrəsi su təzyiq sensoru xətası (Cp sensoru)
 • 10  Kodu - Qızdırıcı suyu təzyiq xətası. Bar təzyiqi aşagı kodu
 • F11  Kodu - Ana kart siqnal almır
 • F12/18/20 Kodu -İnterfeys xətası,kombi ile uyğun deyil
 • F13  Kodu - Ana kart xətası.Əsas dövriyə xətası Max 3 dəfə resert etmək olar.
 • F14  Kodu - Qızdırıcı su istiliyi 95°C nin üstündə
 • F15 kodu- Mühərrik nasazlığı 3 yolluq klapanında pilləli mühərrik problemi
 • F16  Kodu - Kombi bağlandıqdan sonra alov mövcudluğu xətası
 • F17  Kodu - Gərginlik aşağı
 • F18  kodu- isitfadəçi interfeysi problemi (ekran kartı)
 • F19  Kodu - NTC2 istifadə suyu boru ilə əlaqəli deyil
 • F20 kodu- interfeys kombiyə uyğun deyil
 • F21 kodu - su təzyiqi aşağıdır 1.5 bar olmalıdır
 • F22 kodu- su təzyiqi yüksəkdir 1.5 bar olmalıdır.

 Kalisto

 • F1 Kodu - Su sıcaklığının aşırı artması ile NTC sensöru, Ana esenjor tıxanmış, kirəclənmiş, 3 yollu nasazlığı, dövriyə pompasında nasazlıq olduğunu bildirir xətası
 • F2 Kodu - İsti su NTC sensöründa nasazlıq və ya sensor kabelində və ana kartda nasazlıq ola bilər 
 • F3 Kodu - Tesisat suyu NTC sensörunda və ya kabellər xətası və ya ana kart problemi
 • F4 Kodu - Kombiyə gedən qazın kəsilməsi zamanı xəta koddur. Qaz gəlirsə o zaman Max. 3 dəfə resert etmək lazımdır. Xəta qalırsa qaz valfı, iyon alışqanını, anakart yoxlanılmalıdır. 
 • F5 Kodu - Bacada meydana gələn tıxanma xətasıdır. Hermetik kombilərdə F5 elektronik kart, fan və ya prosesttat ola bilər
 • F6 Kodu- Xarici hava sensorunda problem ya da arıza olduğunda ekranda F6 kodu okunur.
 • F7 Kodu - kombidə su təzyiqi aşağı və ya yuxarı olduğunu göstərir. Bu durumda kombinin altındaki doldurma krantını (musluğu) açaraq monometrdə 1,5 bar olana qədər kombiyə su doldurulmalıdır.
 • OC Kodu - bu kod məlumatlandırma kodudur. Xarici hava sensorunun dövriyəyə girdiyini göstərir.
 • CC kodu - Məlumatlandırma kodudur. Xarici hava sensorunun dövriyədə olmadığını göstərir. Kombinin enerjisi kəsilib yenidən verildiyində bu kod ekranda görünür.Bir azdan sonra silinəcək.

                                                Kalisto Led göstəriciləri

 • 30 Ledi yanıb sönür - Radiator NTC xətası (radiator datçikində  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 40 Ledi yanıb sönür -isti su NTC xətası (isti su ötürücüsündə  və ya kabellərində nasazlıq)

Nitron

 •  F1 Kodu - Kombinin Limit termostatında xeta  
 •  F2 Kodu - Kombide İsti Su NTC əlaqələrində xetası.Kombi İsti Su ala bilməz
 •  F4 Kodu - Kombidə Ateşləmə meydana gəlmir .
 •  F6 Kodu - Kombinin hava prosesatında və ya baca sensorunda problem var demekdir.
 •  F7 Kodu - Hava axınında xeta
 •  F8 Kodu - Hava axınını təmin edən fan matorunun xetası
 •  F9 Kodu - Cihazda Kabelləmə Problemi olduğunu ifadə edən koddur.
 •  F10 Kodu - Suyun az olması.
 •  F11 Kodu - Kombidə su dolaşım(sirkulyasiya) xətası
 •  F12 Kodu -Kombidə gərginliyin aşagı dusməsi.Gərginlik  165 V altında olduğu hallarda ekranda bu kod meydana cıxır.

İsofast

 • F01/04 Kodu -Atəşləmə xətası
 • F02 Kodu - Hava prosestatının xətası.
 • F05 Kodu - Yüksək isinmə, termostatda olan limit sensorunun xetası
 • F06 Kodu - Qızdırıcı dövrəsi sensorunda problem olduğunu ifadə edən xəbərdarlıq kodu.
 • F07 Kodu - Kombinin isti su dövrəsi üçün çalışan sensor xətası
 • F08 Kodu - Qızdırıcı sensorun xetası.Hansı sensorun qezalı oldugunu bilmək lazımdır.
 • F09 Kodu - Isti su sensörü qəzalı 
 • F10 Kodu - Kombinin qızdırıcı dövrəsinə göndərdiyi suyun dönüş istiliyinə nəzarət edən sensor xətası.
 • F11 Kodu - Kombinin ana kartından siqnal alına bilmədiyini ifadə edən xəbərdarlıq kodu.
 • F12 Kodu - Ekran kartdan siqnal ala bilmir.
 • F13 Kodu - Ana kartda xeta
 • F14 Kodu - Cihazın qızdırıcı su İstilik dərəcəsinin 95 0C-dən çox olduğunu ifadə edən kod
 • F15 Kodu - Cihazın qaz mexanizmasında uc yollu vanaya ait olan step motorda xəta.
 • F16 Kodu - Brülörün sönməsinə baxmayaraq odlama hələ davam etdiyini bildirən xəta  kodu
 • F18 Kodu - Ekran Kartında problem  olduğunu bildiren xata kodudur. 
 • F19 Kodu - Kombinin Kalorifer sensorunun bağlı olmadığını göstərən xəta  kodu
 • F20 kodu - Elektronik kartla ekran kartı arasında əlaqə olmadığı bildirir.
 • F21 kodu - Su təzyiqinin aşağı olduğu bildirilir (su təzyiqi 1,5 bar olmalıdır)

 

NEVA 

        Demirdöküm Neva xeta Kodları

 • F01 Hata Kodu - Həddindən artıq isinmə emniyyət termostatı, pompa, ana kartda nasazlıq 
 • F02 Hata Kodu - Isti suyun sensoru NTC problemi 
 • F03 Hata Kodu - Radiyator gediş suyu NTC problemi
 • F04 Hata Kodu - Qazın olmamasi -iyonizasyon, alovlanma elektrodu, qaz valfi, elektronik kart problemi
 • F05 Hata Kodu - Hava prostati nasazlığı və fan nasazlığı
 • F06 Hata Kodu - Radiyator dönüş suyu NTC problemi
 • F07 Hata Kodu - Qaz valfi geri besleme problemi (resert edilməlidir)
 • F08 Hata Kodu - Gediş su sensorunda yüksək istilik 95C limiti aşmışdır
 • F09 Hata Kodu - Hava akış anahtarı kısa devre sorunu demektir
 • F10 Hata Kodu - Xetde su basınç asagi oldugun gosterir    
 • F11 Hata Kodu - Su dovruyesinin normal olmadigin gosterir
 • F12 Hata Kodu - İsigin asagi voltaj oldugun gosterir
 • F13 Hata Kodu - Sensorlarin tərs taxıldığın və ya yerinə olduğunu yoxlayın                                                

Nitron Condense

 • F01 kodu - Həddindən artıq isinmə
 • F02 kodu - İstifadə edilən isti su NTC xətası
 • F03 kodu - Radiator NTC sensor problemi
 • F04 kodu - Alovlanma getmir
 • F05 kodu - Baca, artıq qaz problemi
 • F06 kodu - Radiator dönüş NTC xətası
 • F07 kodu - Qaz valfı xətası
 • F08 kodu - Dönüş NTC həddindən artıq isinmə xətası
 • F09 kodu - Baca sistemi nasazlığı
 • F10 kodu - Radiator təzyiqi aşağı olmasını bildirir
 • F11 kodu - radiatorların giriş və çıxış dönüşü arasında yüksək fərqin olması
 • F12 kodu - enerji aşağı olması
 • F13 kodu - NTC sensor xətası
 • F14 kodu - Alovlanma bloku
 • F15 kodu - Alov kəsilməsi 

 

Xəta kodları ilə problemi həll edə bilmədiyiniz halda, Servisimizə müraciət edin.

- əlaqə

 • (012) 374 92 02
 • (055) 555 92 02
 • (070) 355 92 02