Bizimlə Əlaqə

(+994 12) 374 92 02

(+994 55) 555 92 02

(+99470) 355 92 02

[email protected]

Kombilər.az

KATEQORİYALAR

(+994 12) 374 92 02

(+994 55) 555 92 02

Eca xeta kodlari

E.C.A kombi arıza kodları

Confeo 

 • T6 Kodu - Baca qazı sensoru xətası, fan, hava datçiki, plata xətası(qısa dövrə)
 • T2 Kodu - Baca qazı həddindən artıq istilik xəbərdarlığı hava hərəkəti
 • E4 Kodu - Diferensial hava təzyiq açarı xəbərdarlığı (qısa dövrə)
 • E5 Kodu - Diferensial hava təzyiq açarı xəbərdarlığı (açıq dövrə)
 • E3 Kodu - Həddindən artıq istilik kilidlənməsi (limit termostat)
 • T1 Kodu - Həddindən artıq istilik xəbərdarlığı (elektron limit)
 • T3 Kodu - Mərkəzi istilik temperatur sensor xətası(açıq dövrə)
 • T5 Kodu - İstifadə suyu temperatur sensor xətası (açıq dövrə)
 • T7 Kodu - Xarici hava temperatur sensor xətası(qısa dövrə)
 • E1/E2 Kodu - Alovlanma getmir, cihaz təhlükəsizliyə keçir bir neçə dəfə reset edilməlidir. 
 • D1 Kodu -  Alov dövrəsi xətası
 • C1 Kodu - Ana kart ilə ünsiyyət kəsilməsi xəbərdarlıqçı
 • A1 Kodu - Ana kartda aşağı gərginlikli xəbərdarlığı
 • P1 Kodu - Aşağı su təzyiq xəbərdarlığı
 • Y1 Kodu - Qaz valve dövrəsində qəza 

Citius Premix

 • A00 kodu - Elektron Kart proqram təminatı xətası
  A01 kodu -
  Alovlanma xətası
  A02 kodu -
  Yanlış alov siqnalı
  A03 kodu -
  Həddindən artıq temperatur xəbərdarlığı
  A04 kodu -
  Temperatur sensorlarının nasazlığı səbəbindən ola bilər.
  A05 kodu -
  Fan problemi. Fandan 1 dəqiqədən çox geribildirim yoxdur.
  A08 kodu -
  Alov dövrə xətası
  A09 kodu -
  Qaz valfında promlem olması
  A12 kodu -
  EEPROM yoxlama xətası. Plata xətası
  A15 kodu -
  Temperatur sensorlarının ölçmə xətası
  A16 kodu -
  Axın temperaturu sensoru xətası
  A17 kodu -
  Qaytarma temperaturu sensoru xətası
  A18 kodu -
  Temperatur sensoru xətası
  A21 kodu -
  Analoq-Rəqəmsal çevirici (ADC) xətası
  A33 kodu -
  Qaytarma temperaturu sensoru xətası
  A35 kodu -
  Axın temperaturu sensoru xətası
  A80 kodu -
  Qayıdış və axın temperaturu sensorları arasında temperatur fərqi xətası
  A82 kodu -
  Alov itkisi xətası (4 dəqiqə ərzində 3-dən çox alov itkisi)
  C07 kodu -
  Həddindən artıq Baca Qazının Temperatur Xətası
  C13 kodu -
  Həddindən artıq sıfırlama xətası (həddən artıq resert olunması)
  C25 kodu -
  Elektron Lövhə Xətası
  C34 kodu -
  Aşağı Təchizat gərginliyi
  C37 kodu -
  Aşağı Su Təzyiq Xətası
  C39 kodu -
  Xarici Hava Sensoru Xətası
  C40 kodu -
  Yüksək Su Təzyiq Xətası
  C47 kodu -
  Su təzyiq sensoru xətası
  C50 kodu -
  Qazan Sensor Xətası
  C51 kodu -
  PT1000 günəş sensoru xətası
  C52 kodu -
  Məişət isti suyun temperaturu sensoru xətası
  C53 kodu -
  Baca qazının temperaturu sensoru xətası
  C81 kodu -
  Temperatur sensorunun sürüşmə testinin gözləmə rejimi

Calora

 • Bütün LED-lər sürətlə yanıb-sönürsə, ana plata ilə əlaqə itmişdir.
 • L2 yanırsa, lakin L1, L3L4 sönürsə, ocaqda alov yoxdur.
 • L1 tez yanıb-sönürsə, L2 aktivdir, L3 və L4 sönürsə, istilik sensorunda problem var.
 • L3 tez yanıb-sönürsə, L2 aktivdir, L1L4 sönürsə, isti su sensorunda problem var.
 • L2 tez yanıb-sönürsə, L1, L3 L4 sönürsə, həddindən artıq temperatur xətası
 • L4 tez yanıb-sönürsə, L2 aktivdir, L1L3 sönürsə, baca nasazdır.
 • L3L4 tez yanıb-sönür, L2 açıq, L1 sönür Su təzyiqi aşağıdır
 • L2 tez yanıb-sönürsə, L1, L3L4 yanır Xarici xəta. Adətən elektron kartda problem olur.

Calora (Digital)

 • E1 kodu: Alovlanma nasazlığı.
 • E2 kodu: səhv alov formalaşması
 • E3 kodu: Həddindən artıq istiləşmə Kilidi Problemi
 • E4 kodu: Diferensial hava təzyiq açarı qısa qapanma problemi
 • E5 kodu: diferensial hava təzyiq açarının qapalı dövrəsində problem
 • T1 kodu: həddindən artıq istiləşmə problemi
 • T3 kodu: istilik sensorunun nasazlığı
 • T5 kodu: isti su sensoru xətası
 • T7 kodu: xarici hava sensorunun nasazlığı
 • D1 kodu: alov dövrə xətası
 • C1 kodu: ana plata ilə əlaqə problemi
 • A1 kodu: aşağı gərginlik xətası
 • P1 kodu: Aşağı su təzyiqi xətası
 • Y1 kodu: qaz klapan xətası

 Calora Premix

 • E01 xətası - qaz yoxdur
 • E02 xətası - Alovlanma düzgün deyil
 • E05 xətası - Uzun müddət fanatdan rəy yoxdur
  • E08 xətası -
  alov dövriyyə xətası
  • E09 xətası -
  qaz klapanında problem
  • E12 xətası -
  EEPROM-u yoxlayın
  • E15 xətası -
  temperatur sensorunun aşkarlanmasında nasazlıq
  • E16 xətası -
  istilik dövrəsinin təchizatı temperaturu sensoru
  • E17 xətası -
  istilik dövrəsinin qaytarılması suyunun temperaturu sensoru
  • E18 xətası -
  məişət suyu sensoru
  • E21 xətası -
  Analoq/Digital çevirici xətası
  • E33 xətası -
   Qızdırılan suyun temperaturu sensoru
  • E35 xətası -
  İstilik axınının temperaturu sensoru xətası
  • E54 xətası -
  kondensat sifonu tıxanmış ola bilər.
  • E80 xətası -
   Radiator təchizatında giriş və çıxış suyunun temperaturu arasındakı temperatur fərqi
  • E82 xətası -
  alov yoxdur
  • F07 xətası -
  baca qazının temperaturu problemi
 • F15 xətası - kombidə su təzyiqi 2.5-dən çoxdur ( 1,5 bar olmalıdır)Suyu azaltmaq lazımdır
 • • F13 xətası - həddindən artıq sıfırlama xətası
  • F34 xətası -
  aşağı güc problemi
  • F37 xətası -
  aşağı su təzyiqi xəbərdarlığı (1,5 bar olmalıdır)
  • F39 Xətası -
  xarici sensor xətası
  • F40 xətası -
  yüksək su təzyiqi xəbərdarlığı (1,5 bar olmalıdır)
  • F47 xətası -
  su təzyiq sensorunun nasazlığı
  • F50 xətası -
  qazan sensorunun nasazlığı
  • F51 xətası -
  PT1000 günəş sensorunun nasazlığı
  • F52 xətası -
  İstifadə suyunun temperaturu sensoru nasazdır
  • F53 xətası -
  Baca qazının temperaturu sensoru xəbərdarlığı müxtəlif səbəblərdən ol bilər.
  • F81 xətası -
  Temperatur sensorunun sağma sınağını gözləmək barədə xəbərdarlıqECA Proteus
 • Led1, Led2, Led3 və Led4 sürətlə yanıb-sönürsə: Ana plata ilə əlaqə kəsilir. Bu o deməkdir ki, Elektron kart və ya video kart daha əvvəl dəyişdirilibsə, əlaqə səhv ola bilər. Heç bir tədbir görülməzsə, elektron kart nasaz ola bilər
 • Led1,Led3 və Led4 yanmırsa Led2 yanırsa: Alovlanma baş vermir. Qaz valfı, elektron kart, iyonlarda və ya elektrodlarda xəta deməkdir.
 • Led1 tez-tez yanıb sönürsə, Led 2 yanır, Led 3 və Led 4 yanmırsa:  Radiator sensorunda xəta var deməkdir
 • Led 1 və Led 4 yanmır, Led 2 yanır və Led 3 tez-tez yanıb sönürsə: İsti su sensor xətası, Sensorda nəmlənmə ola bilər
 • Led 1, Led 3 və Led 4 yamnır, Led 2 tez-tez yanıb sönürsə: Həddindən artıq qızma.Təhlükəsizlik kilidlənməsi. Radiator tıxanması, Esenjor tıxanması, üç yollu klapanda problem
 • Led1 və Led 3 yanmır, Led 2 yanır və Led4 tez-tez yanıb sönürsə: Hava təzyiqi xətası. Fan və ana kart xətası ola bilər
 • Led1 yanmır, Led 2 yanır, Led 3 və Led 4 tez-tez yanıb sönürsə: Su təzyiqi düşmüş deməkdir. 1,5 bar olmalıdır
 • Led 1, Led3 və Led 4 yanır, Led 2 tez-tez yanıb sönürsə: Elektron kart xətası   

ECA Proteus Premix

 • E01 kodu- Alovlanma problemi
 • E02 kodu- Alovlanma getmir. Fan, iyon, qaz valfı və ya ana kart xətası
 • E03 kodu- Həddinədən artıq isinmə
 • E05 kodu- Fan problemi. Fandan 1 dəqiqədən çox geribildirim yoxdur.
 • E08 kodu- Alov dövriyyəsi xətası.bir neçə dəfə resert edin. Düzəlməzsə elektron kart ola bilər
 • E09 kodu- Qaz valfında olan problem
 • E12 kodu- EEPROM xətası (ana plata)
 • E15 kodu- isti su sensorun ölçülməsi səhvi və ya elektron kart xətası
 • E16 kodu- Çıxış su istiliyi sensor xətası. 
 • E17 kodu- giriş su sensoru xətası
 • E18 kodu- İstilik sensoru 30 C -dən olduğu göstərir
 • E21 kodu- Analoq-Digital çevirici xətası
 • E33 kodu- Giriş suyu istilik sensoru xətası
 • E35 kodu- Çıxış suyu istilik sensor xətası
 • E54 kodu- Sifon tıxanması xətası
 • E80 kodu- Qayıdış və axın temperaturu sensorları arasında temperatur fərqi xətası
 • E82 kodu- Alov itgisi xətası
 • F07 kodu- Həddindən artıq baca qaz istiliyi xətası.95 C-yə çatdığı bildirilir
 • F13 kodu- Çoxlu resetleme problemi
 • F34 kodu- Voltaj xətası 170 V -dan aşağı düşdüyü bildirilir
 • F37 kodu- Təzyiq düşüklüyü (1.5 bar olmalıdır)
 • F39 kodu- Xarici hava sensor xətası
 • F40 kodu- Yüksək su təzyiqi
 • F47 kodu- Su təzyiq sensoru
 • F50 kodu- Boyler sensor xətası
 • F51 kodu- PT1000 solar sensor xətası
 • F52 kodu- İstifadə suyu istilik sensor xətası
 • F53 kodu- Baca qaz qəzması xətası
 • F81 kodu- istilik sensoru testi
 
 

Xəta kodları ilə problemi həll edə bilmədiyiniz halda, Servisimizə müraciət edin.

- əlaqə

 • (012) 374 92 02
 • (055) 555 92 02
 • (070) 355 92 02